Fotogaléria - Veveričky 2013/2014

Juniáles

Dňa 19. 6. 2014 o 15:00 sa na dvore MŠ Bratská 9 lúčili predškoláci z tried VRANKY a VEVERIČKY na slávnostnom JUNIÁLESE. K rozlúčke s predškolákmi prispeli s programom aj najmenšie deti z triedy DUBÁCI tančekom na detské ľudové piesne "MALIČKÁ SOM" a "PLÁVA KAČKA PO JAZERE" .
K vystúpeniu chlapcom mamičky pripravili biele košele a tmavé nohavice, čím zdôraznili slávnostný okamih tejto chvíle. Dievčatá sa vyzvŕtali v sukienkach a ručne vyšívaných košieľkach. Na pódiu pred obecenstvom stáli po prvýkrát a tanček sa im vydaril k potešeniu všetkých prítomných. Odmenou im bol nielen veľký potlesk, ale aj farebné balóniky. Vyhrávala veselá muzika a na stoloch ich čakalo prekvapenie.
K radostnej atmosfére podujatia prispelo aj dobré počasie. Nech takýchto príjemných chvíľ v MŠ strávime čo najviac...

          Ďakujeme p.riad. J.KRUTEKOVEJ, p. učiteľkám, celému kolektívu MŠ, a rodičom za pekný deň!

Za celý kolektív MŠ p.uč. M.PAPRČKOVÁ, A.TURČANOVÁ a S.Jarábeková z triedy DUBÁCI.

Juniáles
Juniáles
Juniáles
Juniáles
Juniáles

Trojruža

Keďže sme v našej kategórii recitovania boli len traja, vyhrali sme všetci traja. Srdečne im všetci gratulujeme.

Trojruža
Trojruža
Trojruža
Trojruža
Trojruža
Trojruža

Návšteva Arboréta

Návšteva Arboréta
Návšteva Arboréta
Návšteva Arboréta
Návšteva Arboréta
Návšteva Arboréta
Návšteva Arboréta
Návšteva Arboréta

Deň otvorených dverí ZUŠ

Námestie Sv. Trojice deň otvorených dverí ZUŠ. Viac ako koncert ich zaujímalo maľovanie na tvár, len škode že sme to museli umyť.

Deň otvorených dverí ZUŠ
Deň otvorených dverí ZUŠ
Deň otvorených dverí ZUŠ
Deň otvorených dverí ZUŠ

Tučniak Mikinko

Takto vyzeralo naše piatkové dopoludnie v škôlke. Zapojili sme sa do súťaže kde sme mali urobiť tučniaka Mikiho. Nám k nemu pribudli aj dva ľadové medvedíky.

Tučniak Mikinko
Tučniak Mikinko

Deň lesov a zeme

Deň lesov a zeme
Deň lesov a zeme
Deň lesov a zeme
Deň lesov a zeme
Deň lesov a zeme
Deň lesov a zeme
Deň lesov a zeme
Deň lesov a zeme
Deň lesov a zeme
Deň lesov a zeme
Deň lesov a zeme
Deň lesov a zeme
Deň lesov a zeme
Deň lesov a zeme
Deň lesov a zeme
Deň lesov a zeme
Deň lesov a zeme
Deň lesov a zeme
Deň lesov a zeme
Deň lesov a zeme
Deň lesov a zeme

Lesnícky deň v botanike

Lesnícky deň v botanike
Lesnícky deň v botanike
Lesnícky deň v botanike
Lesnícky deň v botanike
Lesnícky deň v botanike
Lesnícky deň v botanike
Lesnícky deň v botanike
Lesnícky deň v botanike
Lesnícky deň v botanike
Lesnícky deň v botanike

Maľovanie hlinených výrobkov v Kammerhofe

Maľovanie hlinených výrobkov v Kammerhofe
Maľovanie hlinených výrobkov v Kammerhofe
Maľovanie hlinených výrobkov v Kammerhofe
Maľovanie hlinených výrobkov v Kammerhofe
Maľovanie hlinených výrobkov v Kammerhofe
Maľovanie hlinených výrobkov v Kammerhofe
Maľovanie hlinených výrobkov v Kammerhofe

Maľovanie vajíčok v dielničke v Kammerhofe

Maľovanie vajíčok v dielničke v Kammerhofe
Maľovanie vajíčok v dielničke v Kammerhofe
Maľovanie vajíčok v dielničke v Kammerhofe
Maľovanie vajíčok v dielničke v Kammerhofe
Maľovanie vajíčok v dielničke v Kammerhofe
Maľovanie vajíčok v dielničke v Kammerhofe
Maľovanie vajíčok v dielničke v Kammerhofe

Ukážky práce s dravcom

Ukážky práce s dravcom
Ukážky práce s dravcom
Ukážky práce s dravcom
Ukážky práce s dravcom
Ukážky práce s dravcom
Ukážky práce s dravcom

Stránky