Projekty

Zelená školaV roku 2008 sme sa zapojili do projektu Zelená škola. Zelená škola je medzinárodný certifikačný program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Ekoškôl.

Hlavným cieľom programu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny vedúcej k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole a spoločnosti. Vychádza z princípu, že nie je možné sa o problematike životného prostredia len učiť, ale že je nevyhnutné sa zároveň snažiť o zmenu v našom konaní.

Proces Zelená škola je holistický-celostný. Zahŕňa celú školu - žiakov, učiteľov, nepedagogických pracovníkov spolu s členmi miestnej komunity - rodičmi, samosprávou, médiami, miestnymi organizáciami a firmami. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločné pochopenie pre spôsob fungovanie školy, ale aj komunity, ktorý rešpektuje a chráni životné prostredie.

Zelená škola je alternatívnou aj v zmysle otvorenosti školy novým trendom, novým myšlienkam a alternatívnej pedagogike. Deti s pedagógmi sa zúčastňujú praktickej ochrany a vo vzdelávaní sa využíva zážitkové učenie.

Škola budúcnosti 1Cieľom projektu je oboznámiť deti s cudzím jazykom - angličtinou. Koordinátorom projektu je pani učiteľka Paprčková.

Škola je zapojená do medzinárodného programu Zelené školy.

S výtvarne nadanými deťmi pracuje v MŠ pani učiteľka Oľga Hricová a s hudobne nadanými pracuje pani učiteľka Dana Lacová.

Prioritou materskej školy je aj pohybová výchova vo všetkých formách po celý čas pobytu dieťaťa v materskej škole.