Škola budúcnosti 1

Škola budúcnosti 1Cieľom projektu je oboznámiť deti s cudzím jazykom - angličtinou. Koordinátorom projektu je pani učiteľka Paprčková.

Škola je zapojená do medzinárodného programu Zelené školy.

S výtvarne nadanými deťmi pracuje v MŠ pani učiteľka Oľga Hricová a s hudobne nadanými pracuje pani učiteľka Dana Lacová.

Prioritou materskej školy je aj pohybová výchova vo všetkých formách po celý čas pobytu dieťaťa v materskej škole.

 

 

Fotogaléria: 
Škola budúcnosti 1
Škola budúcnosti 1
Škola budúcnosti 1
Škola budúcnosti 1
Škola budúcnosti 1
Škola budúcnosti 1