Školský poriadok 2011/2012

Dokument: Školský poriadok Bratská ul.č.9
Zriaďovateľ: Mestský úrad Banská Štiavnica
Počet listov:
V pedagogickej rade prerokovaný:30.8.2011
S Radou školy prerokovaný:
Prerokovaný so zriaďovateľom
Platnosť od: 1.septembra 2011
Platnosť ukončená dňa: 31. augusta 2012
Vydáva: Jana Kruteková