Verejné obstarávanie - ZÁKAZKY PODĽA § 9, ods.9

Zadávanie zákaziek podľa § 9 ods. (9) Zák. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profil verejného obstarávateľa


Momentálne nie sú žiadne výzvy na verejné obstarávanie ...