Príloha na stiahnutie: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti