Hudobno pohybový krúžok, Krúžková činnosť, Fotogaléria