2018/2019, Hudobno pohybový krúžok, Krúžková činnosť, Fotogaléria