Vranky

Fotogaléria

Spoznávame naše mesto

Spoznávame naše mesto

Trieda Vranky, 2019/2020

V tento deň sme veľa premýšľali o rôznych situáciách, s ktorými sa môžeme stretnúť. Deti sa usilovali kriticky myslieť, zhodnotiť  fiktívne situácie a navrhnúť riešenie, ako predísť nebezpečenstvu. Orientovali sa vo svojom okolí, poznávali nové zákutia v blízkosti MŠ.

Žabka BUPI

Navštívila nás žabka Bupi, veľmi sme sa tešili, radosť nám spravili.

Fotogaléria, Vranky, 2018/2019