Chceme s deťmi objavovať ríšu  plnú farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života.

Ekoučebňa - Projekt Volkswagen

Rekonštrukcia - Projekt SPP, Pontis

Vážení zákonní zástupcovia

V pondelok 6.9.2021 bude rodičovské stretnutie triedy DUBÁCI o 14.30 a VEVERIČKY o 15.00.

V utorok 7.9. 2021 bude rodičovské stretnutie triedy LIENKY o 14.30 a ZAJACE o 15.00.

Keďže nemôže byť v miestnosti mnoho ľudí, prosím, aby bol prítomný len jeden rodič a ak je to možné, druhý rodinný príslušník prevzal dieťa z MŠ. Keďže počasie je vrtkavé, nevieme si to naplánovať na exteriérové stretnutie.

Na stránke MŠ v sekcii dokumenty (čítajte tu…) je uverejnený nový Školský poriadok. Prosím, aby ste si ho preštudovali a oboznámili sa s ním. Dávam do pozornosti najmä rodičom predškolákov, že ako je uvedené v školskom poriadku na základe novely školského zákona: Plnenie predprimárneho vzdelávania je povinné pre dieťa od 5 rokov, dieťa smie vymeškať max 5 dní v mesiaci, bez lekárskeho ospravedlnenia.

Tiež budeme voliť členov do Rady školy, kde komisia navrhuje členov, ale pokiaľ máte záujem, môžete sa do voľby prihlásiť najneskôr do pondelka 6.9.2021 do 8.00 u triednej učiteľky.

Milí rodičia,

po odmlke sa znovu ozývam s informáciami k novému školskému roku. Som veľmi rada, že sa všetci opäť uvidíme a chcem privítať nové detičky a nových rodičov u nás na Čistinke a dúfam, že sa stanú priateľmi, nie len návštevníkmi našej školy.

Samozrejme, že škola tak ako všetky školy sa bude riadiť školským semaforom, ktorý nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/. Môžete si ho pozorne prečítať, aby ste videli, podľa čoho sme povinní postupovať. Veľmi zjednodušene:
– deti rúška nepoužívajú, dajte im jedno do skrinky, pre prípad, že dieťa ochorie a bude ho treba do Vášho príchodu izolovať
– rodičia – sprevádzajúca osoba vstupuje len s rúškom
– prosím, aby ste prichádzali do budovy vždy len jedna osoba s dieťaťom, vzhľadom na malé priestory šatne
– dodržiavajte rozostupy 2m
– dezinfikujte si ruky pri vstupe.
– potvrdenie o bezpríznakovosti je v zelenej farbe dobrovoľné, v prípade oranžovej farby je povinné a bez neho dieťa nemôže byť prevzaté do MŠ, obnovuje sa po viac ako troch kalendárnych dňoch neprítomnosti (stiahnutie tu alebo v sekcii na stiahnutie)

A teraz k novému roku:
Zoznamy detí kto bude na ktorej triede nájdete na dverách jednotlivých tried 2.9.2021 aj na oknách pri vstupe do budovy, kde je riaditeľňa.
Deťom prineste hygienické potreby tak, ako ste ich nosili minulý školský rok, oblečte ich pohodlne, nech sa môžu dobre pohybovať a boli čo najviac sebestační

PROSÍM VŠETKÝCH RODIČOV, ABY DEŤOM DALI DO ŠKOLY GUMÁKY, ALEBO INÚ NEPREMOKAVÚ OBUV, BUDEME NA DVORE TRÁVIŤ ČAS.
NOVÍ MALÍ KAMARÁTI
– oblečte svoje deti pohodlne (tepláčiky, legíny, tričko, mikina, papuče, alebo sandálky z leta (NIE ŠĽAPKY), nechajte v skrinke náhradné oblečenie a aj spodné prádlo pre prípad nehody,
– prineste antibakteriálne tekuté mydlo, balík WC papier, balík servítok, balík hygienických vreckoviek, balík papierových utierok, antibakteriálny gél na ruky (používame len veľmi zriedka, ale musí byť)
– pyžamko

Nepredlžujte dobu lúčenia, máme skúsenosť, vedie to len k emocionálnej nestabilite, všetky otázky si odložte na poobedie, podajte len najdôležitejšie informácie
Prosíme Vás, aby ste svoje deti na škôlku pripravovali, hovorte s nimi o tom kam idú a uisťujte ich, že idú do prostredia, v ktorom sú v bezpečí.
Tešíme sa na Vás.

Mgr. Andrea Pauková
riaditeľka MŠ

Regionálna výchova v MŠ Čistinka na ulici Bratská 9 v Banskej Štiavnici
Ľudová slovesnosť, zvyky a tradície predstavujú vo výchove dieťaťa v predškolskom veku jednu z možností výchovy umením a aj výchovu k umeniu. Láskavou a hravou formou ňou dokážeme naplniť, množstvo vzdelávacích i výchovných cieľov. V našej materskej škole na ulici Bratská 9 v Banskej Štiavnici máme zanietené kolegyne, ktorým nie je ľahostajný odkaz našich predkov. Založili sme detský súbor Čistinka a autentickou formou vedieme deti k úcte a láske k ľudovým tradíciám a ľudovej kultúre. Regionálnej výchove sa materská škola venuje dlhodobo, aj v minulosti organizovala a má v úmysle v budúcnosti organizovať kultúrne podujatia pre deti, s cieľom priblížiť zvyky a tradície regiónu Hont. Aj z tohto dôvodu sme hľadali cestu, ako v tejto neľahkej dobe nájsť zdroje na zakúpenie nových krojov, alebo inú prijateľnú cestu, aby sme priniesli autenticitu, radosť a motiváciu pre ďalšiu prácu s deťmi v tejto oblasti. Chcem sa veľmi pekne poďakovať Mgr.art. Michaele Lajčákovej, ktorá nám pomohla s návrhom a ušila pre naše deti nové kroje. Bez jej pomoci by sa nám to určite nepodarilo Tiež ďakujem pani učiteľkám Petre Dávidovej a Zuzane Maliniakovej, ktoré veľmi pomohli pri ich vzniku a najmä s veľkou láskou a zanietením deťom odovzdávajú odkaz našich predkov. Budeme radi ak podporíte svojimi 2% z daní naše Občianske združenie, ktoré nám pomáha financovať naše aktivity.
Pevne verím, že už čoskoro zorganizujeme oslavu, kde Vám deti odprezentujú naše nové kroje a všetko, čo sa o svojom regióne naučili. Ďakujeme

Materská škola je právnym subjektom od 01.04.2002. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 2-6 rokov a deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Poskytuje okrem celodenného pobytu, aj možnosť poldenného pobytu. Materská škola je štvortriedna so sídlom Bratská ulica č.9 v Banskej Štiavnici. Pre svoje potreby využíva tri účelové budovy. Všetky budovy sú spojené spojovacími krytými chodbami.

Interiér tried a ich krátky popis, a tiež dokumentáciu z aktivít si môžete pozrieť v sekcii „TRIEDY“

K materskej škole patrí krásna priestranná záhrada vybavená preliezkami, pieskoviskami a terasami. O deti sa s láskou starajú a o ich výchovu a vzdelávanie sa usilujú kvalifikované učiteľky s niekoľkoročnou pedagogickou praxou, ktoré sa neustále vzdelávajú, aby deťom poskytli možnosť moderného vzdelávania.

Prevádzková doba Materskej školy je v pracovných dňoch od 6. 00 hod do 16.30 hod.

Chceme, aby deti zažívali pri plnení cieľov Školského vzdelávacieho programu Čistinka radosť zo sociálneho kontaktu s rovesníkmi, nachádzali sebauspokojenie v učení hrou, vychutnali si pocit úspechu a dopriali ho aj iným. Okrem iného je pre nás dôležité, aby sa deti naučili chrániť svoje zdravie, pochopili význam zdravej výživy a pohybovej aktivity, učili sa žiť v súlade s prírodou a jej zákonitosťami, chránili životné prostredie a vnímali seba ako jeho súčasť. Ďalšou významnou súčasťou školského vzdelávacieho programu je výchova úcte k tradíciám materinského jazyka a svojej kultúry, preto na základe vlastnej iniciatívy budú deti objavovať krásy regiónu Banská Štiavnica, jej prírodné a kultúrne dedičstvo. Našim cieľom je vytvárať školu, v ktorej sa budú všetci cítiť dobre a budú z nej vychádzať šťastné a vzdelané deti.

Č – ČESTNOSŤ
I – INTERAKCIA – VNÍMAJME SA NAVZÁJOM
S – SPOLUPRÁCA
T – TOLERANCIA
I – INTERKULTÚRA
N – NÁROČNOSŤ
K – KVALITA
A – AKTIVITA