RADA ŠKOLY MŠ BRATSKÁ ULICA Č.9 V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Predseda RŠ:

Zuzana Maliniaková

Podpredseda RŠ:

Daniela Kaššayová

Zástupcovia zriaďovateľa:
Lubomír Barák
Mgr. Peter Ernek

Mgr. Viera Göndöčová

Lukáš Pellegrini

Zástupcovia rodičov:

Mgr. Peter Švec
Mgr. Eduard Gemza
Radoslava Lukačková
Ing. Mariana

Pedagogickí zamestnanci:

Zuzana Maliniaková
Anežka Luláková

Nepedagogickí zamestnanci:

Daniela Kaššayová