Rada školy MŠ Bratská 9, 969 01 Banská Štiavnica

Predseda:

Mária Paprčková

Členovia:

Petra Dávidová
Jana Ciesarová
Ľubomír Barák
JUDr. Gejza Volf
Mgr. Peter Ernek
Ing. Matej Michalský
Lívia Maruniaková
Mgr. Peter Švec
Ing. Marianna Jánošíková
Alena Melicherčíková