RADA ŠKOLY MŠ BRATSKÁ ULICA Č.9 V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Predseda RŠ:

Mária Paprčková

Podpredseda RŠ:

Zdena Hullová

Zástupcovia zriaďovateľa:

Lubomír Barák
Mgr. Peter Ernek
Ing. Matej Michalský
JUDr. Gejza Wolf

Zástupcovia rodičov:

Mgr. Eduard Gemza
Ing. Mariana Jánošíková
Radoslava Lukačková
Mgr. Peter Švec

Nepedagogický zamestnanec:

Jana Ciesarová