Ďakujeme

Chceme sa poďakovať za pomoc, za to, že ste ochotní prispieť našej škole k skvalitneniu prostredia, v ktorom sa deti pohybujú a k skvalitneniu výchovno-vzdelávacej činnosti.

Ďakujeme pánovi Necpálovi, ktorý nám daroval kuchynskú linku, hoci v našej MŠ nemá umiestnené dieťa, čím nám odbudla veľká starosť, pretože linka vo výdajni bola už morálne opotrebovaná.

Ďakujeme pánovi Ing. Erikovi Uhrínovi, ktorý nám daroval veľký písací stôl do riaditeľne, hoci v našej MŠ nemá umiestnené dieťa. Ušetril nám tým nemalé finančné prostriedky, ktoré vieme využiť v prospech detí.

Ďakujeme pánovi poslancovi Ľubomírovi Barákovi, ktorý nám posunul a daroval sušičku na prádlo, pretože sme začali rodičom poskytovať službu – pranie posteľnej bielizne a uterákov.

Ďakujeme pánovi poslancovi Mgr. Petrovi Ernekovi, ktorý nám ponúkol možnosť návštevy v jeho prevádzke Pizzéria, kde si deti upečú vlastnú pizzu, čo v priebehu školského roka aj s deťmi využijeme.