Trieda Dubáčiky

Učiteľky:
Triedna učiteľka: Alica Turčanová
Učiteľka: Eva Turcerová
Pomocná vychovávateľka: Martina Supuková