Trieda Dubáčiky, 2020/2021

“Naša trieda…”
” Keď spíme…”
” Keď sa hráme..”
” My najmenší Dubáci…”
Napapať sa, pospinkať,aj sa hrať,
dobrým kamarátom sa stať…
P. učiteľky poslúchať,
za mamkou, tatom, neplakať
a škôlku rád mať, 
to si želáme my najmenší,
Dubáci