Personálne zabezpečenie

V materskej škole pracuje 10 kvalifikovaných učiteliek.

Mgr. Andrea Pauková

Riaditeľka školy

Mgr. Andrea Konôpková

Zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Andrea Konôpková

Učiteľka

Oľga Hricová

Učiteľka

Alica Turčanová

Učiteľka

Anežka Luláková

Učiteľka

Zuzana Maliniaková

Učiteľka

Petra Dávidová

Učiteľka

Mgr. Eliška Hruštinárová

Učiteľka

Lenka Želinská

Učiteľka

Eva Turcerová

Učiteľka

Mgr. Veronika Slezáková

Učiteľka

Viera Poláčiková

Pedagogický asistent

Logo

Tatiana Gemzová

Pedagogický asistent

Ing. Milada Bončová

Pomocná vychovávateľka

Martina Supuková

Pomocná vychovávateľka

Katarína Gáborová

Pedagogický asistent

Logo

Stanislava Auderová

PaM, ekonóm

Daniela Kaššayová

Vedúca školskej jedálne

Jana Ciesarová

Kuchárka​

Oľga Petrová

Kuchárka

Anna Káčerová

Kuchárka

Zuzana Sluková

Upratovačka

Gabriela Budinská

Upratovačka