Trieda Veveričky

Učiteľky:
Triedna učiteľka: Lenka Želinská
Učiteľka: Mgr. Andrea Konôpková
Pomocný vychovávateľ:  Ing. Milada Bončová