Na novú situáciu sa pri nástupe dieťaťa do materskej školy adaptuje nielen dieťa, ale aj rodič.

Prechod z rodinného prostredia do materskej školy je veľká a významná zmena nielen pre dieťa, ale aj pre jeho rodičov.

Neadaptuje sa len dieťa, ale aj rodičia vstupujú do novej role – stávajú sa rodičmi škôlkara.

To, ako dieťa zvládne nástup do MŠ, závisí od mnohých faktorov ako je temperament a osobnosť dieťaťa, jeho emocionálna zrelosť a pripravenosť na MŠ, kvalita vzťahu a väzby s rodičom, podpora zo strany rodičov či prístup samotných pedagógov v MŠ.

Rodičia by sa mali dostatočne pripraviť na to, že ich dieťa nastupuje do MŠ. Je to obrovská zmena pre celú rodinu, najmä matka musí zvládnuť odpútanie sa od dieťaťa. Veľmi dôležité je vnútorné nastavenie rodičov, pretože ho bude cítiť aj ich dieťa. Pokiaľ dieťa bude odovzdávať vyrovnaná mama, ktorá je presvedčená o tom, že nástup dieťaťa do MŠ je správnym rozhodnutím, oveľa skôr sa s novým prostredím a zmenou vyrovná i dieťa. Pokiaľ však rodičia od začiatku o tomto rozhodnutí pochybujú, nedôverujú MŠ, alebo majú veľké obavy, dieťa to vycíti a bude sa viac báť i ono…

 

Je úplne prirodzené, že rodičia majú spočiatku neistotu, či dieťa prechod do MŠ zvládne, tiež sa musia s novou situáciou vyrovnať. Nemali by však zabúdať na to, že práve oni môžu dieťaťu tento proces uľahčiť. Pokiaľ je pre nich zvládnutie situácie náročné, je namieste, keď sa so svojimi pocitmi zdôveria pedagógom v MŠ alebo iným rodičom, ktorí majú už staršie deti.

Ako môžu rodičia dieťaťu uľahčiť adaptáciu v MŠ?

Ešte pred nástupom do MŠ by mal rodič s dieťaťom odlúčenie trénovať. Príležitostné odlúčenia dajú dieťaťu istotu, že sa rodičia v dohodnutom čase vrátia.

Vhodné je dieťa na nástup do MŠ pripravovať, rozprávať mu o MŠ, o pani učiteľkách, ísť sa do MŠ pozrieť, prípadne sa okolo MŠ aspoň prechádzať. Zavolajte nám, radi Vás u nás privítame!

Odporúčame, pokiaľ je to možné, aby dieťa nastúpilo do MŠ skôr ako nastúpi rodič do práce alebo sa narodí nový súrodenec. Dieťa i rodičia budú potrebovať veľa energie na to, aby sa vyrovnali s touto zmenou, nie je vhodné súčasne dieťa zaťažovať aj nástupom do MŠ.

V žiadnom prípade nie je v tomto období vhodné súčasné odvykanie od plienok, fľaše alebo cumlíka, tým dieťaťu narušíme ďalšie istoty. Preto je dôležité nástup do MŠ starostlivo naplánovať a podmieniť mu ostatné okolnosti.

Veľký dôraz kladieme na adaptáciu dieťaťa – pokiaľ to MŠ umožňuje, je vhodné postupné privykanie si dieťaťa na nové prostredie MŠ, spočiatku len hodina, postupne poldeň a až na záver celý deň. Vhodné je prispôsobiť sa v tomto individuálnym požiadavkám dieťaťa a jeho osobnostným danostiam – uzavreté dieťa bude potrebovať iste viac času na privyknutie ako dieťa extrovertné.

Ideálne je, ak prvýkrát alebo prvé dni chodí s dieťaťom do MŠ na krátky čas i rodič ( najlepšie niekoľkokrát na viac ako 30 min.), ktorý zoznámi dieťa s prostredím a učiteľkami. Prostredníctvom rodiča bude dieťa vnímať prostredie ako bezpečné a ľahšie si zvykne.

Odporúčame, aby dieťa vedelo, čo robí rodič počas doby, keď je dieťa v MŠ. Je potrebné to dieťaťu veku primeraným spôsobom vysvetliť. Vhodné je, keď to vie aj učiteľka v MŠ, aby dieťa uistila: „Áno, maminka je v práci.“ „Išla na nákupy“ a pod.

Potrebné je rešpektovať to, že je dieťaťu smutno (veď často aj rodičom) a nevysmievať sa mu, alebo ho za to karhať, naopak, dôležité je prijatie a podpora. Nie je však vhodné dieťa utešovať ešte predtým, ako to samotné bude potrebovať. Nadobudne totiž pocit, že sa má obávať, že niečo nie je v poriadku.

Lúčenie s dieťaťom má byť krátke. Predlžovanie času desiatym objatím a dvanástou pusou iba zbytočne zhoršuje situáciu. Detičky sa často upokoja do minúty, len čo rodič zavrie dvere, aj keď je to pre rodiča, ktorý bol svedkom obrovského plaču pri lúčení, až neuveriteľné. Je vhodné mať spoločný rituál lúčenia sa – jedna pusa, jedno objatie, tľapnutie rukou a rodič by mal odísť, v žiadnom prípade sa netreba vracať späť. Dlhé lúčenie totiž dieťa zneisťuje, pretože zvláštne správanie maminky iba utvrdzuje strach dieťaťa.

Pokiaľ má matka problém s odovzdávaním dieťaťa, odporúčame, aby túto úlohu na seba prevzal otec.

Vhodné je, ak má dieťa so sebou nejaký predmet z domu – obľúbenú hračku, maminu šatku, alebo čosi, čo bude môcť mať pri sebe a poskytne mu akúsi známu istotu.

Rodičia by mali najmä v prvé dni vyzdvihovať dieťa z MŠ čo najskôr, lebo nové deti ťažko znášajú, keď ostatní kamaráti už idú domov a ich rodič stále neprichádza.

Najdôležitejšie je, aby rodič chodil v presne dohodnutom čase, aj keď to iste niekedy bude náročné. Dieťaťu to výrazne pomôže! Výborné je, keď rodič dieťa v rovnaký čas nosí i do MŠ.

Proces adaptácie trvá niekoľko týždňov až mesiacov. U detí je možné pozorovať zmeny v správaní, môžu byť unavenejšie, citlivejšie či mrzutejšie. Je to pochopiteľné, pretože nástup do materskej školy neznamená len odlúčenie od rodičov, ale aj budovanie si vzťahu a dôvery k učiteľke, zvyknutie si na nový režim a nové pravidlá a v neposlednom rade vybudovanie si pozície v kolektíve.

Veríme, že to spoločne zvládneme tak, ako po minulé roky!