Trieda Mesiačiky

Učiteľky:
Triedna učiteľka: Anežka Luláková
Učiteľka: Mgr. Veronika Slezáková
Pedagogický asistent: Katarína Gáborová