Trieda Lienky

Učiteľky:
Triedna učiteľka: Oľga Hricová
Učiteľka: Mgr. Eliška Hruštinárová
Pedagogická asistentka: Viera Poláčiková