MATERSKÁ  ŠKOLA, Bratská 9,  Banská Štiavnica,  je podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o VO)  verejným  obstarávateľom podľa § 6, ods.1, písm. d).

Podľa § 49a zákona o VO  zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

  • ZÁKAZKY PODĽA § 9, ods.9
  • PODLIMITNÉ ZÁKAZKY
  • NADLIMITNÉ ZÁKAZKY