Informácia k dotáciám na stravu - novela zákona od 01.09.2023