Časové vzťahy Deň a Noc

Lienky si upevňovali poznatky o časových vzťahoch. Triedili, skladali, počítali, porovnávali, strihali, maľovali aj lepili.