Ako podať daňové priznanie a poukázať % z dane?

AK STE ZAMESTNANEC

1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie . Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené, zároveň ich uvádzame aj tu:
IČO: 37823493
Právna forma: Občianske združenie
Názov: OZ Rodičia a priatelia MŠ Bratská 9
Ulica: Bratská
Číslo: 9
PSČ: 96901
Obec: Banská Štiavnica
Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2021

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo do 15.4.2022 do materskej školy a my to odošleme za Vás 


AK PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI:

1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
IČO: 37823493
Právna forma: Občianske združenie
Názov: OZ Rodičia a priatelia MŠ Bratská 9
Ulica: Bratská
Číslo: 9
PSČ: 96901
Obec: Banská Štiavnica
Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2021

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
IČO: 37823493
Právna forma: Občianske združenie
Názov: OZ Rodičia a priatelia MŠ Bratská 9
Ulica: Bratská
Číslo: 9
PSČ: 96901
Obec: Banská Štiavnica

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov