Fašiangy a karneval

Lienky sa venovali téme Fašiangy. Dozvedeli sa o našich zvykoch a tradíciách, spoznávali niektoré hudobné nástroje a zaspievali si. Upevňovali si poznatky o geometrických tvaroch s kamarátom šašom, vymaľovali a vyzdobili si svoju vlastnú škrabošku a zabavili sa na karnevale.