Hudobníci

Hudobníci – deti sa s radosťou oboznamujú s Orffovými hudobnými nástrojmi, tvoria vlastné hudobné doprovody a skladby.