Trieda Lienky, 2019/2020

Aj Lienočky sa tešili na karneval, ktorý sme mali naraz všetky triedy. Pripravili si takéto krásne masky a zapájali sa do všetkých aktivít pripravených pani učiteľkami.