Dokumenty

Dokumenty platné pre materskú školu

Potvrdenie o bezpríznakovosti

Vážení rodičia,
Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu zverejnilo aktualizovaný ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Manuál je aktualizovaný k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra.

Ministerstvo aktualizovalo tiež prílohy:
Príloha č. 1 – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Príloha č. 1a – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka
Príloha č. 3 – Oznam podmienok vstupu do priestorov školy a školských zariadení

Všetky aktualizované dokumenty nájdete tu: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Celé rozhodnutie si prečítate tu: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-29-11-2021/

 

Čo vyplýva z uvedených nariadení pre zákonných zástupcov:

Rodičia privádzajú do MŠ len ZDRAVÉ deti bez akýchkoľvek príznakov ochorenia (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest (nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie), známky ochorenia tráviaceho traktu (bolesť brucha, vracanie, hnačka),
• Rodičia (sprevádzajúca osoba) aj deti majú pri príchode do MŠ na tvári respirátor, dezinfikujú ruky sebe aj svojmu dieťaťu.
• Do šatne vstupuje s dieťaťom len jedna sprevádzajúca osoba s režimom OP (očkovaný/prekonaný) s dodržaním primeraných odstupov.
• Prinesú so sebou vyplnené alebo vyplnia Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti po prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako tri dni.
• Nedávajú deťom do MŠ žiadne hračky.
• Počas mimoriadnej situácie si zuby deti po obede v MŠ neumývajú do odvolania.
• Materská škola do odvolania neorganizuje žiadne spoločné akcie ani sa nezúčastňuje mimoškolských aktivít.
• V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri.
• Ak pre pozitivitu člena rodiny alebo dieťaťa, zostáva dieťa v karanténe nahlásia bezodkladne túto skutočnosť MŠ.
Odporúčania pre zákonných zástupcov:
• Rodičia, ktorí sa rozhodnú nepriviesť dieťa do MŠ v záujme zdravia dieťaťa v čase núdzového stavu a majú možnosť si starostlivosť o svoje dieťa zabezpečiť iným spôsobom (napr. rodičia na MD, RD), nahlásia svoje rozhodnutie triednym učiteľkám.

Ak dieťa nebude v mesiaci december MŠ navštevovať, vypíšete žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ (príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v tom prípade neuhrádzate) to však neplatí pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (tieto deti písomne ospravedlníte).
• Odporúčame preventívne ako aj v prípade podozrenia pri príznakoch na Covid 19 urobiť dieťaťu samotest resp. antigénový test v MOM a v prípade pozitívneho výsledku, bezodkladne túto skutočnosť oznámiť MŠ.

Ďakujeme za porozumenie

 

Príloha na stiahnutie: Potvrdenie o bezpríznakovosti