Učíme sa doma

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia vlády SR a vyjadrenia Ministerstva školstva je materská škola od 30.03.2020 do odvolania zatvorená. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2855108191239275&id=231177683632352

Rozhodli sme sa preto pre Vás spracovať aktivity pre deti v témach tak, ako sú uvedené v ŠkVP Čistinka. Veríme, že Vám pomôžeme zmysluplne stráviť čas so svojimi deťmi tak, aby sa neustále rozvíjali prostredníctvom hier a aktivít, ktoré budú vnímať ako hru.

Prajem nám všetkým, aby sme sa čoskoro všetci stretli v plnom zdraví.