Lesné zvieratká

Lienky sa oboznamovali s lesnými zvieratkami a so starostlivosťou o ne v zime. Pomenovávali ich, priraďovali stopy a tiene. Deti sa zahrali na zvieratká, ktoré si museli hľadať v lese potravu a precvičili si grafomotoriku pri priraďovaní potravy k jednotlivým zvieratkám.