Múdre hlavičky

Deti vedieme k rozvoju všetkých vzdelávacích oblastí. Rozvíjajú si hrubú a jemnú motoriku, jazykové schopnosti, matematické zručnosti, oboznamujú sa s prírodou a skúmajú.