Trieda Dubáčiky, 2019/2020
Na návšteve…Rozdávať radosť”. Domov dôchodcov Mária, Margarétka, Červený kríž.