Trieda Zajačiky, 2020/2021

Od rána sa v triede hráme, hračky v škôlke ukladáme.