Orientácia v okolí MŠ

Lienky sa zoznamovali so svojím okolím. Spoznávali nielen okolie našej škôlky, ale aj vnútorné priestory. Navštívili všetky triedy a boli pozrieť aj pani riaditeľku i pani kuchárky. S kamarátom Adamkom si precvičovali priestorovú orientáciu a zdolávali prekážky na ceste do škôlky. Na Deň mlieka si vyskúšali dojenie kravičky a spoločne si vytvorili svoje sídlisko lepením geometrických tvarov.