Čo je u nás nové?

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia vlády SR a vyjadrenia Ministerstva školstva je materská škola od 30.03.2020 do odvolania zatvorená. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2855108191239275&id=231177683632352

Rozhodli sme sa preto pre Vás spracovať aktivity pre deti v témach tak, ako sú uvedené v ŠkVP Čistinka. Veríme, že Vám pomôžeme zmysluplne stráviť čas so svojimi deťmi tak, aby sa neustále rozvíjali prostredníctvom hier a aktivít, ktoré budú vnímať ako hru.

Prístup k súborom nájdete v ponuke Dokumenty -> Učíme sa doma

Prajem nám všetkým, aby sme sa čoskoro všetci stretli v plnom zdraví.

Milí rodičia, priatelia detí! Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou darovať 2% z Vašich daní nášmu Občianskemu združeniu. Peniaze použijeme výlučne pre deti materskej školy. Veď úsmev našich drobcov, ich zdravý vývoj, je pre nás všetkých spoločným cieľom. Ďakujeme

Tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Chceme s deťmi objavovať ríšu  plnú farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života.

Materská škola je právnym subjektom od 01.04.2002. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 2-6 rokov a deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Poskytuje okrem celodenného pobytu, aj možnosť poldenného pobytu. Materská škola je štvortriedna so sídlom Bratská ulica č.9 v Banskej Štiavnici. Pre svoje potreby využíva tri účelové budovy. Všetky budovy sú spojené spojovacími krytými chodbami

K materskej škole patrí krásna priestranná záhrada vybavená preliezkami, pieskoviskami a terasami. O deti sa s láskou starajú a o ich výchovu a vzdelávanie sa usilujú kvalifikované učiteľky s niekoľkoročnou pedagogickou praxou, ktoré sa neustále vzdelávajú, aby deťom poskytli možnosť moderného vzdelávania.

Prevádzková doba Materskej školy je v pracovných dňoch od 6. 00 hod do 16.30 hod.

Našim cieľom je vytvárať školu, v ktorej sa budú všetci cítiť dobre, a budú z nej vychádzať šťastné a vzdelané deti.

Č

čestnosť

I

interakcia – vnímajme sa navzájom

S

spolupráca

T

tolerancia

I

interkultúra

N

náročnosť

K

kvalita

A

aktivita