Čo je u nás nové?

OZNAM

Milí rodičia, od 15.6.2020 môžu nastúpiť do MŠ všetky deti, keďže už neplatí obmedzenie počtu deti na triede. Prosíme priniesť papierové utierky a dezinfekčný gél a rúško do skrinky. Hračky z domu, ani jedlo sa naďalej nesmú nosiť do MŠ.

MŠ bude otvorená od 6.00 do 16.00 hod.

Žiadam Vás aby ste dodržiavali všetky platné opatrenia nariadené RUVZ, nevstupovali do budovy vo veľkých skupinách, dezinfikovali si pri vstupe ruky, dodržiavali vzdialenosti a nosili v budove MŠ rúška.

Deti počas prázdnin z dôvodu vysokého počtu detí, môžu MŠ navštevovať v súlade s pokynmi zriaďovateľa, teda len deti rodičov dochádzajúcich do zamestnania, alebo rodičov, ktorí majú iné, objektívne a dokázateľné prekážky poskytnutia starostlivosti o svoje dieťa doma.

Milí rodičia, priatelia detí! Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou darovať 2% z Vašich daní nášmu Občianskemu združeniu. Peniaze použijeme výlučne pre deti materskej školy. Veď úsmev našich drobcov, ich zdravý vývoj, je pre nás všetkých spoločným cieľom. Ďakujeme

Tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Chceme s deťmi objavovať ríšu  plnú farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života.

Materská škola je právnym subjektom od 01.04.2002. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 2-6 rokov a deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Poskytuje okrem celodenného pobytu, aj možnosť poldenného pobytu. Materská škola je štvortriedna so sídlom Bratská ulica č.9 v Banskej Štiavnici. Pre svoje potreby využíva tri účelové budovy. Všetky budovy sú spojené spojovacími krytými chodbami

K materskej škole patrí krásna priestranná záhrada vybavená preliezkami, pieskoviskami a terasami. O deti sa s láskou starajú a o ich výchovu a vzdelávanie sa usilujú kvalifikované učiteľky s niekoľkoročnou pedagogickou praxou, ktoré sa neustále vzdelávajú, aby deťom poskytli možnosť moderného vzdelávania.

Prevádzková doba Materskej školy je v pracovných dňoch od 6. 00 hod do 16.30 hod.

Našim cieľom je vytvárať školu, v ktorej sa budú všetci cítiť dobre, a budú z nej vychádzať šťastné a vzdelané deti.

Č

čestnosť

I

interakcia – vnímajme sa navzájom

S

spolupráca

T

tolerancia

I

interkultúra

N

náročnosť

K

kvalita

A

aktivita