Personálne zabezpečenie
V materskej škole pracuje 9 kvalifikovaných učiteliek.

Riaditeľka školy

Zástupkyňa riaditeľky školy

Kuchárky

Anna Káčerová
Mária Mičíková
Oľga Petrová

 

Upratovačky

Jana Ciesarová
Zuzana Sluková