Personálne zabezpečenie
V materskej škole pracuje 9 kvalifikovaných učiteliek.

Riaditeľka školy

Zástupkyňa riaditeľky školy

Učiteľky

Pedagogický asistent

Eva Turcerová
Mgr. Veronika Slezáková

Vedúca školskej jedálne

PaM

Stanislava Auderová

Ekonóm

Stanislava Auderová

Kuchárky

Anna Káčerová
Jana Ciesarová
Oľga Petrová

 

Upratovačky

Gabriela Budinská
Zuzana Sluková