Personálne zabezpečenie
V materskej škole pracuje 9 kvalifikovaných učiteliek.

Riaditeľka školy

Zástupkyňa riaditeľky školy

Učiteľky

Andrea Konôpková
Oľga Hricová
Alica Turčanová
Anežka Luláková
Zuzana Maliniaková
Petra Dávidová
Mgr. Eliška Hruštinárová
Lenka Želinská
Eva Turcerová
Mgr. Veronika Slezáková

Pedagogický asistent

Viera Poláčiková
Tatiana Gemzová

Vedúca školskej jedálne

PaM

Stanislava Auderová

Ekonóm

Stanislava Auderová

Kuchárky

Anna Káčerová
Jana Ciesarová
Oľga Petrová

 

Upratovačky

Gabriela Budinská
Zuzana Sluková