Personálne zabezpečenie
V materskej škole pracuje 9 kvalifikovaných učiteliek.

Riaditeľka školy

Zástupkyňa riaditeľky školy

Pedagogický asistent

Eva Turcerová
Mgr. Tatiana Buchová

Vedúca školskej jedálne

Ekonóm

Stanislava Auderová

Kuchárky

Anna Káčerová
Jana Ciesarová
Oľga Petrová

 

Upratovačky

Lenka Želinská
Zuzana Sluková