Personálne zabezpečenie

Materská škola, Bratská 9, Banská Štiavnica

Všetko pre Vaše deti ...

Personálne zabezpečenie

V materskej škole pracuje 10 kvalifikovaných učiteliek.

Riaditeľ školy

Bc. Jana Kruteková

Zástupca riaditeľa školy

Mgr. Andrea Konôpková

Predseda rady školy

Mária Paprčková

Vedúca školskej jedálne

Dana Kaššayová

Kuchárky

Anna Káčerová
Mária Mičíková

Upratovačky

Jana Ciesarová
Zuzana Sluková

PaM

Bc. Alžbeta Zmeteková