Personálne zabezpečenie
V materskej škole pracuje 9 kvalifikovaných učiteliek.

Riaditeľka školy

Zástupkyňa riaditeľky školy

Kuchárky

Anna Káčerová
Jana Ciesarová
Oľga Petrová

 

Upratovačky

Lenka Želinská
Zuzana Sluková