Potulky po kultúrnych pamiatkach mestom Banská Štiavnica, Dielničky