Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov