Trieda Vranky, 2019/2020

V tento deň sme veľa premýšľali o rôznych situáciách, s ktorými sa môžeme stretnúť. Deti sa usilovali kriticky myslieť, zhodnotiť  fiktívne situácie a navrhnúť riešenie, ako predísť nebezpečenstvu. Orientovali sa vo svojom okolí, poznávali nové zákutia v blízkosti MŠ.