Starostlivosť o zdravie

Trieda Lienky sa celý týždeň starala o svoje zdravie. Nacvičovali správnu techniku čistenia zubov, umývania rúk a ošetrovali chorú Lienočku. Pozorovali pokus s korením a čistiacim prostriedkom na demoštrovanie bacilov na rukách.