Tento týždeň sa niesol v duchu Mikuláša. Vyrábali sme si papierového Mikuláša a aby mu vonku nebola zima spravili sme mu aj mikulášske rukavice. Nacvičovali sme pre neho aj krátky program. Splnili sme poslednú úlohu z Domestos a získali sme certifikát Zdravej školy. V piatok k nám zavítal aj skutočný Mikuláš a priniesol nám balíčky. Na záver by sme sa chceli poďakovať rodičom, ktorí nám pomohli sa zapojiť do výzvy,, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Vaše Vevericky