Trieda Dubáčiky

Učiteľky: Alica Turčanová, Mária Paprčková
Asisentka: E. Turcerová

Čo sa v našej triede udialo?

Na návšteve

Trieda Dubáčiky, 2019/2020Na návšteve...Rozdávať radosť". Domov dôchodcov Mária, Margarétka, Červený kríž.