Trieda Mesiačiky

triedna učiteľka Maliniaková Zuzana,
učiteľky – Mgr. Pauková Andrea

Čo sa v našej triede udialo?