Veveričky, celý týždeň pracovali, ako vcelicky!

Veveričky, celý týždeň pracovali, ako vcelicky! Téma : Zima, veď pozrite!