Vtáky v zime

Lienky spoznávali vtáčiky a spôsob ich života v zime. Skúmali, pozorovali, tvorili, modelovali, lepili, stavali, precvičovali si prsty pri rôznych hrách a vyrobili pre vtáčiky krmivo, ktoré im povešali na stromy. Rozvíjali svoje zmyslové vnímanie a empatiu.