Trieda Lienky, 2019/2020

3-4 ročné Lienky mali zaujímavý deň. Aby všetko zvládli, najskôr si zacvičili, v hre hmatom hádali o akého kamaráta ide. Vo vzdelávacej aktivite odhaľovali tajomstvá našej planéty. Najskôr si vytvorili zemeguľu, z látok rôznych farieb vytvorili pohoria, lúky, moria, púšte. Neskôr si zložky neživej prírody ohmatali malými prstíkmi, ale najviac ich uchvátila vytvorená dúha a sopka, ktorú pani učiteľka v triede vytvorila.