Zmluva č.981/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022