Zmluva o podnájme nebytového priestoru č.4/PNP/2022