Zajačiky

Fotogaléria

Naše mesto

Naše mesto

Trieda Zajačiky, 2019/2020

Deti milujú výlety. Preto sme hneď na začiatku roka jeden realizovali. Navštívili sme okrem iných dominánt nášho mesta aj Nový zámok. Prehliadka bola zaujímavá, niekedy z tých figurín išiel aj strach. Trochu sme sa čudovali, akí nízki ľudia boli kedysi. Výhľady z nového Zámku boli aj pre deti fascinujúce. Vyhľadávali dominanty mesta. Po návrate v nasledujúcich dňoch suchým pastelom vytvárali mapu nášho mesta kde vystihovali historické dominanty.

Prvé dni v MŠ

Prvé dni v MŠ

Trieda Zajačiky, 2019/2020

Po prázdninách sme sa na seba tešili, znovu sme sa stretli s kamarátmi. Bolo nám opäť spolu veselo. Hrali sme sa, konštruovali, cvičili, ale hlavne sme sa tešili z pekného počasia. Trávili sme veľa času na našom krásnom školskom dvore, ale aj neďaleko škôlky, kde je veľa miesta na loptové hry.

Orientácia v okolí

Orientácia v okolí

Trieda Zajačiky, 2019/2020

V tento deň sme veľa premýšľali o rôznych situáciách, s ktorými sa môžeme stretnúť. Deti sa usilovali kriticky myslieť, zhodnotiť  fiktívne situácie a navrhnúť riešenie, ako predísť nebezpečenstvu. Orientovali sa vo svojom okolí, poznávali nové zákutia v blízkosti MŠ.