2020/2021, Zajačiky

Fotogaléria, Zajačiky

Hudobníci

Hudobníci

Hudobníci

Hudobníci – deti sa s radosťou oboznamujú s Orffovými hudobnými nástrojmi, tvoria vlastné hudobné doprovody a skladby. 

Vianoce

Vianoce

Vianoce

Tešili sme sa na príchod Vianoc, oboznamovali sa s tradíciami nášho regiónu, vyskúšali si pečenie oblátok, vytvárali vianočného kapra a vianočné ozdoby.