Trieda Lienky

Učiteľky: Oľga Hricová, Tatiana Maďarová

Čo sa v našej triede udialo?

Jesenná vychádzka

Trieda Lienky, 2019/2020Lienky boli skontrolovať v prírode zmeny ktoré nastali po príchode jesene.

Motorky

Trieda Lienky, 2019/2020A po príchode na školský dvor od teliatok sa Lienky ešte povozili na motorkách.

Agrokom

Trieda Dubáčiky, Lienky, 2019/2020Dubáčiky a Lienočky boli pozrieť v Agrokome ako sa tety starajú o malé teliatka.

Vtáky Štiavnické Bane

Trieda Lienky, 2019/2020Deti z MŠ si veľmi radi pozreli dravcov,ktorých chovajú a o ktorých sa učia a starajú deti v ZŠ na Štiavnických Baniach.