Trieda Lienky
Učiteľky:

 Triedna pani učiteľka Oľga Hricová

 pani učiteľka Mgr. Eliška Hruštinárová

 pedagogický asistent Eva Turcerová

O nás:

Trieda je priestranná, vybavená pestrým novým kobercom, novým nábytkom usporiadaným do centier aktivít. Pestrá trieda Lienok je podnetným, estetickým a tvorivým prostredím pre deti každého veku. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívame interaktívnu tabuľu na edukačné hry, tvorivé kreslenie, či hudobno-pohybovú činnosť.  Využívame tiež u detí obľúbenú robotickú hračku včielku bee bot. Trieda disponuje množstvom výtvarného materiálu a didaktických pomôcok rôzneho druhu.

Detské stoly sú z prírodného dreva tak ako aj stoličky. Spálňa je oddelená, zariadená ležadlami z prírodného dreva, detské paplóny a vankúše sú z dutého vlákna a sú antialergické. Sociálne zariadenie je moderne zrekonštruované.

V triede Lienok nechýba tanec, smiech a dobrá nálada.

 

VŠETKO SA NÁM SPOLU DARÍ,

                               LEBO SA MY LIENKY MÁME RADY!

Čo sa v našej triede deje?

Zima a zimné športy

Zima a zimné športy Lienky sa rozprávali o zime a zimných športoch. Počítali, triedili, priraďovali obrázky zimného oblečenia, párovali rukavice a ponožky. Precvičili si jemnú motoriku pri výrobe zimnej čiapky a grafomotoriku prostredníctvom pracovných listov. V...

Vtáky v zime

Vtáky v zime Lienky spoznávali vtáčiky a spôsob ich života v zime. Skúmali, pozorovali, tvorili, modelovali, lepili, stavali, precvičovali si prsty pri rôznych hrách a vyrobili pre vtáčiky krmivo, ktoré im povešali na stromy. Rozvíjali svoje zmyslové vnímanie a...

Marec – mesiac knihy

Marec - mesiac knihy Lienky sa oboznamovali s témou - Ako prišla na svet kniha... naučili sa ako kniha vznikne, zahrali sa na knižnicu a kníhkupectvo. Vypočuli si rôzne rozprávkové príbehy a zacvičili si spolu so siedmymi trpaslíkmi

Lesné zvieratká

Lesné zvieratká Lienky sa oboznamovali s lesnými zvieratkami a so starostlivosťou o ne v zime. Pomenovávali ich, priraďovali stopy a tiene. Deti sa zahrali na zvieratká, ktoré si museli hľadať v lese potravu a precvičili si grafomotoriku pri priraďovaní potravy k...

Fašiangy a karneval

Fašiangy a karneval Lienky sa venovali téme Fašiangy. Dozvedeli sa o našich zvykoch a tradíciách, spoznávali niektoré hudobné nástroje a zaspievali si. Upevňovali si poznatky o geometrických tvaroch s kamarátom šašom, vymaľovali a vyzdobili si svoju vlastnú škrabošku...

Časové vzťahy Deň a Noc

Časové vzťahy Deň a Noc Lienky si upevňovali poznatky o časových vzťahoch. Triedili, skladali, počítali, porovnávali, strihali, maľovali aj lepili.

Starostlivosť o zdravie

Starostlivosť o zdravie Trieda Lienky sa celý týždeň starala o svoje zdravie. Nacvičovali správnu techniku čistenia zubov, umývania rúk a ošetrovali chorú Lienočku. Pozorovali pokus s korením a čistiacim prostriedkom na demoštrovanie bacilov na...

Potraviny a stravovanie

Potraviny a stravovanie Lienky sa rozprávali o potravinách a stravovaní. Triedili potraviny, nakupovali, vypočuli si rozprávku o Zdravom kráľovstve. Dozvedeli sa, akú dlhú cestu prejde chlebík, kým sa dostane k nám domov a s plastelínou sa zahrali na pekárov. Učili sa...

Čo sa v našej triede udialo v predchádzajúcich šk.rokoch?