Trieda Lienky
Učiteľky:

 Triedna pani učiteľka Oľga Hricová

 pani učiteľka Mgr. Eliška Hruštinárová

 pedagogický asistent Eva Turcerová

O nás:

Trieda je priestranná, vybavená pestrým novým kobercom, novým nábytkom usporiadaným do centier aktivít. Pestrá trieda Lienok je podnetným, estetickým a tvorivým prostredím pre deti každého veku. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívame interaktívnu tabuľu na edukačné hry, tvorivé kreslenie, či hudobno-pohybovú činnosť.  Využívame tiež u detí obľúbenú robotickú hračku včielku bee bot. Trieda disponuje množstvom výtvarného materiálu a didaktických pomôcok rôzneho druhu.

Detské stoly sú z prírodného dreva tak ako aj stoličky. Spálňa je oddelená, zariadená ležadlami z prírodného dreva, detské paplóny a vankúše sú z dutého vlákna a sú antialergické. Sociálne zariadenie je moderne zrekonštruované.

V triede Lienok nechýba tanec, smiech a dobrá nálada.

 

VŠETKO SA NÁM SPOLU DARÍ,

                               LEBO SA MY LIENKY MÁME RADY!

Čo sa v našej triede deje?

Orientácia v okolí MŠ

Orientácia v okolí MŠ Lienky sa zoznamovali so svojím okolím. Spoznávali nielen okolie našej škôlky, ale aj vnútorné priestory. Navštívili všetky triedy a boli pozrieť aj pani riaditeľku i pani kuchárky. S kamarátom Adamkom si precvičovali priestorovú orientáciu a...

Povolania v MŠ

Povolania v MŠ Lienky sa zoznamovali s osobami, ktoré pracujú v našej MŠ. Každým dňom ich sprevádzala jedna bábka. Deti s radosťou pomohli pani kuchárke navariť špagety, pani upratovačke poupratovať neporiadok, ktorý zanechal neposlušný škriatok a ujovi údržbárovi...

Jeseň

Trieda Lienky, 2020/2021 Jeseň prišla aj k Lienočkám a tie sa s ňou oboznamovali.

Čo sa v našej triede udialo v predchádzajúcich šk.rokoch?