Trieda Lienky
Učiteľky:

Triedna pani učiteľka Oľga Hricová

pani učiteľka Mgr. Eliška Hruštinárová

pedagogický asistent Viera Poláčiková

O nás:

Trieda je priestranná, vybavená pestrým novým kobercom, novým nábytkom usporiadaným do centier aktivít. Pestrá trieda Lienok je podnetným, estetickým a tvorivým prostredím pre deti každého veku. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívame interaktívnu tabuľu na edukačné hry, tvorivé kreslenie, či hudobno-pohybovú činnosť.  Využívame tiež u detí obľúbenú robotickú hračku včielku bee bot. Trieda disponuje množstvom výtvarného materiálu a didaktických pomôcok rôzneho druhu.

Detské stoly sú z prírodného dreva tak ako aj stoličky. Spálňa je oddelená, zariadená ležadlami z prírodného dreva, detské paplóny a vankúše sú z dutého vlákna a sú antialergické. Sociálne zariadenie je moderne zrekonštruované.

V triede Lienok nechýba tanec, smiech a dobrá nálada.

 

VŠETKO SA NÁM SPOLU DARÍ,

                               LEBO SA MY LIENKY MÁME RADY!

Čo sa v našej triede deje?

Časové vzťahy Deň a Noc

Časové vzťahy Deň a Noc Lienky si upevňovali poznatky o časových vzťahoch. Triedili, skladali, počítali, porovnávali, strihali, maľovali aj lepili.

Starostlivosť o zdravie

Starostlivosť o zdravie Trieda Lienky sa celý týždeň starala o svoje zdravie. Nacvičovali správnu techniku čistenia zubov, umývania rúk a ošetrovali chorú Lienočku. Pozorovali pokus s korením a čistiacim prostriedkom na demoštrovanie bacilov na...

Potraviny a stravovanie

Potraviny a stravovanie Lienky sa rozprávali o potravinách a stravovaní. Triedili potraviny, nakupovali, vypočuli si rozprávku o Zdravom kráľovstve. Dozvedeli sa, akú dlhú cestu prejde chlebík, kým sa dostane k nám domov a s plastelínou sa zahrali na pekárov. Učili sa...

Orientácia v okolí MŠ

Orientácia v okolí MŠ Lienky sa zoznamovali so svojím okolím. Spoznávali nielen okolie našej škôlky, ale aj vnútorné priestory. Navštívili všetky triedy a boli pozrieť aj pani riaditeľku i pani kuchárky. S kamarátom Adamkom si precvičovali priestorovú orientáciu a...

Povolania v MŠ

Povolania v MŠ Lienky sa zoznamovali s osobami, ktoré pracujú v našej MŠ. Každým dňom ich sprevádzala jedna bábka. Deti s radosťou pomohli pani kuchárke navariť špagety, pani upratovačke poupratovať neporiadok, ktorý zanechal neposlušný škriatok a ujovi údržbárovi...

Čo sa v našej triede udialo v predchádzajúcich šk.rokoch?